Процедура № 2216 2217 2218 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-08-31 10:30
Начална цена 95 432.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП "ОГОз" ЗА ОБЕКТ № 2216, 2217, 2218

Данни за дървесината

Обект/и № 2216, 2217, 2218
Дървесен вид бл, цр
Едра 3.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 3664.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 3.00
Всичко 3670

Powered by Website.bg