Процедура № 2219 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-09-12 10:30
Начална цена 19 764.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии в териториалния обхват на ОП "ОГОз" Обект № 2219

Данни за дървесината

Обект/и № 2219
Дървесен вид бл, цр
Едра 1.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 758.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 1.00
Всичко 760

Powered by Website.bg