Процедура № 2225 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-12-22 10:30
Начална цена 18 417.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП ОГОз" за ОБЕКТ № 2225

Данни за дървесината

Обект/и № 2225
Дървесен вид бл, цр, изгр
Едра 234.00 Пл. куб.м.
Средна 1.00 Пл. куб.м.
Дребна 21.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 322.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 1.00
Всичко 579

Powered by Website.bg