Процедура № 2025/2026 на "ОГП Созопол”

Данни за процедурата

Поделение "ОГП Созопол”
Дата 2020-04-30 09:30
Начална цена 45 854.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Данни за дървесината

Обект/и № 2025 и 2026
Дървесен вид дб, бл, цр, други
Едра 274.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пл. куб.м.
Дребна 0.00 Пл. куб.м.
Технологична 354.00 Пл. куб.м.
За огрев 1236.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 1864

Powered by Website.bg