Процедура № 2029 на ОГП СОЗОПОЛ

Данни за процедурата

Поделение ОГП СОЗОПОЛ
Дата 2020-07-21 09:30
Начална цена 45 275.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Вид на процедурата
Предмет

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Данни за дървесината

Обект/и № 2029
Дървесен вид бл, цр, други
Едра 245.00 Пл. куб.м.
Средна 95.00 Пл. куб.м.
Дребна 27.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 1.00 Пр. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 368

Powered by Website.bg