Процедура № 2108/2109/2110 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2021-08-10 10:30
Начална цена 43 296.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз"

Данни за дървесината

Обект/и № 2108 2109 2110
Дървесен вид бл, цр, кгбр, мжд
Едра 0.00 Пр. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 1760.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 1760

Powered by Website.bg