Процедура № 2119/2120/2121/2122/2123 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2021-11-30 10:30
Начална цена 106 824.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз"

Данни за дървесината

Обект/и № 2119/2120/2121/2122/2123
Дървесен вид бл, цр, кгбр
Едра 176.00 Пл. куб.м.
Средна 102.00 Пл. куб.м.
Дребна 111.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 4040.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 4429

Powered by Website.bg