Процедура № 2201 2202 2203 2204 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-01-31 10:30
Начална цена 49 320.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"Процедура за възлагане добив на дървесина от горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз"

Данни за дървесината

Обект/и № 2201 2202 2203 2204
Дървесен вид бл, цр, кгбр, чб, мжд, изгор, лп
Едра 272.00 Пл. куб.м.
Средна 363.00 Пл. куб.м.
Дребна 55.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 1331.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 2021

Powered by Website.bg