1. инж. Мишо Стойчев жеков - Директор ОГП

2. инж. Петър Алексиев Кондов - Ръководител участък ГС

3. инж. Мирослав Киров - експерт програми и проекти

4. Елена Димитрова Димитрова - счетоводител

5. Ивелина Петрова Кондова - старши специалист лесничей

6. Веска Жекова Хулева - касиер-домакин

7. Атанас Петков Стамболиев - горски стражар

8. Николай Стоянов Найденов - горски стражар

9. Николай Панчев Чампаров - юристконсулт

10. Щеляна Кирякова Явахчова - хигиенист

Powered by Website.bg