Поделение Дата Дървесен вид Обект/и № Вид на процедура Начална цена
2032/2033 "ОГП Созопол” 2020-12-10 09:30 ДБ; ЦР 2032/2033 ОТКРИТ КОНКУРС 21 894.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2031 "ОГП Созопол” 2020-11-05 09:30 бл, цр, кгбр 2031 ОТКРИТ КОНКУРС 7 716.60 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2025 "ОГП Созопол” 2020-09-17 09:30 бл 2025 ОТКРИТ КОНКУРС 15 141.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2030а "ОГП Созопол” 2020-09-09 09:30 бл, цр, други 2030 ОТКРИТ КОНКУРС 9 465.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2030 "ОГП Созопол” 2020-08-20 09:30 БЛ, ЦР, ДРУГИ 2030 ОТКРИТ КОНКУРС 9 465.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2029 ОГП СОЗОПОЛ 2020-07-21 09:30 бл, цр, други 2029 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 45 275.40 лв. без ДДС
Предмет:

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2028 "ОГП Созопол” 2020-06-23 09:30 бл, изгр, цр 2028 ОТКРИТ КОНКУРС 26 666.40 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2027 "ОГП СОЗОПОЛ" 2020-06-11 09:30 БЛ, ЦР 2027 ОТКРИТ КОНКУРС 54 612.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2025/2026 "ОГП Созопол” 2020-04-30 09:30 дб, бл, цр, други 2025 и 2026 ОТКРИТ КОНКУРС 45 854.40 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2024 "ОГП Созопол” 2020-04-23 09:30 дб, бл, други 2024 ОТКРИТ КОНКУРС 38 351.40 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация

Powered by Website.bg