Поделение Дата Дървесен вид Обект/и № Вид на процедура Начална цена
2404 2405 2406 ОП "ОБЩИНСКИ ГОРИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" 2024-06-28 10:30 бл, цр 2404 2405 2406 открит конкурс 131 942.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина (за търговци отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата) в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз" гр. Созопол

Виж пълна информация
2401 2402 2403 ОП "Общински гори и озеленяване" 2024-03-07 10:30 бл, цр 2401 2402 2403 ОТКРИТ КОНКУРС 162 624.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане добив на дървесина за търговци отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата, в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз".

Виж пълна информация
2310 2311 2312 2313 ОП "Общински гори и озеленяване" 2023-09-27 10:30 бл, цр 2310, 2311, 2312, 2313 ОТКРИТ КОНКУРС 73 323.00 лв. без ДДС
Предмет:

"Възлагане добив на дървесина в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" гр. Созопол" - за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата

Виж пълна информация
2306 2307 2308 2309 ОП "Общински гори и озеленяване" 2023-04-27 10:30 цр, бл, гбр 2306, 2307, 2308, 2309 ОТКРИТ КОНКУРС 250 488.00 лв. без ДДС
Предмет:

"Възлагане добив на дървесина, в горски територии - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОЗ" гр. Созопол - за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата

Виж пълна информация
2305 ОП "Общински гори и озеленяване" 2023-04-03 10:30 изгр, цр, бл, гбр 2305 ОТКРИТ КОНКУРС 21 237.00 лв. без ДДС
Предмет:

"Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Виж пълна информация
2300 ОП „Общински гори и озеленяване” 2023-03-15 10:30 бл, цр, изгр, гбр, кгбр, мжд, чб, и др. 2300 ОТКРИТ КОНКУРС 120 000.00 лв. без ДДС
Предмет:

"Процедура по чл. 10, ал. 1, т. 18 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в горски територии общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП "Общински гори и озеленяване" гр. Созопол

Виж пълна информация
2301 2302 2303 2304 ОП „Общински гори и озеленяване” 2023-02-20 10:30 бл, цр 2301, 2302, 2303, 2304 ОТКРИТ КОНКУРС 161 518.00 лв. без ДДС
Предмет:

"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ог горски територии, в териториалния обхват на ОП "ОГОз"

Виж пълна информация
2225 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-12-22 10:30 бл, цр, изгр 2225 ОТКРИТ КОНКУРС 18 417.00 лв. без ДДС
Предмет:

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП ОГОз" за ОБЕКТ № 2225

Виж пълна информация
2222 2223 2224 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-12-02 10:30 бл, цр, изгр 2222, 2223, 2224 ОТКРИТ КОНКУРС 129 896.00 лв. без ДДС
Предмет:

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДДЕЙНОСТ НА ОП "ОГОз" ЗА обект № 2222, 2223, 2224

Виж пълна информация
2219 2220 2221 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-09-27 10:30 бл, цр 2219 2220 2221 ОТКРИТ КОНКУРС 102 478.00 лв. без ДДС
Предмет:

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП "ОГОз" ЗА ОБЕКТ № 2219, 2220, 2221

Виж пълна информация
2219 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-09-12 10:30 бл, цр 2219 ОТКРИТ КОНКУРС 19 764.00 лв. без ДДС
Предмет:

Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии в териториалния обхват на ОП "ОГОз" Обект № 2219

Виж пълна информация
2216 2217 2218 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-08-31 10:30 бл, цр 2216, 2217, 2218 ОТКРИТ КОНКУРС 95 432.00 лв. без ДДС
Предмет:

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП "ОГОз" ЗА ОБЕКТ № 2216, 2217, 2218

Виж пълна информация
2215 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-07-29 10:30 бл, цр, изгр 2215 ОТКРИТ КОНКУРС 12 417.00 лв. без ДДС
Предмет:

„СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП “ОГОз”

ЗА ОБЕКТ: 2215 - КЛФ 2022 г.

Виж пълна информация
2213 2214 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-07-21 10:30 бл, цр, изгр 2213 2214 ОТКРИТ КОНКУРС 30 295.00 лв. без ДДС
Предмет:

„СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП “ОГОз”

ЗА ОБЕКТ: 2213 и 2214 - КЛФ 2022 г.

 

Виж пълна информация
2210, 2211, 2212 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-07-11 10:30 бл, цр, изгр 2210, 2211, 2212 ОТКРИТ КОНКУРС 139 892.00 лв. без ДДС
Предмет:

„СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП “ОГОз”

(за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Виж пълна информация
2207 2208 2209 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-06-01 10:30 бл, цр, изгр, гбр, кгбр, мжд, 2207, 2208, 2209 ОТКРИТ КОНКУРС 68 527.00 лв. без ДДС
Предмет:

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП "ОГОз" 

ЗА ТЪРГОВЦИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА

Виж пълна информация
2201 2202 2203 2204 2205 2206 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-03-14 10:30 бл, цр, кгбр, чб, мжд, изгор, лп, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ОТКРИТ КОНКУРС 106 275.00 лв. без ДДС
Предмет:

"Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на дървесина от ГТ, в териториалния обхват на дейност на ОПП "ОГОз", за Обект № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 и 2206

(за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Виж пълна информация
2201 2202 2203 2204 ОП „Общински гори и озеленяване” 2022-01-31 10:30 бл, цр, кгбр, чб, мжд, изгор, лп 2201 2202 2203 2204 ОТКРИТ КОНКУРС 49 320.00 лв. без ДДС
Предмет:

"Процедура за възлагане добив на дървесина от горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз"

Виж пълна информация
2119/2120/2121/2122/2123 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-11-30 10:30 бл, цр, кгбр 2119/2120/2121/2122/2123 ОТКРИТ КОНКУРС 106 824.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз"

Виж пълна информация
2115 2116 2117 2118 2119 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-10-22 10:30 бл, цр, кгбр, мжд, чб, здб 2115 2116 2117 2118 2119 ОТКРИТ КОНКУРС 61 659.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз" Созопол в обект № 2115, 2116, 2117, 2118 и 2119

Виж пълна информация
2113 2114 2115 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-10-06 10:30 бл, цр, 2113 2114 2115 ОТКРИТ КОНКУРС 38 430.00 лв. без ДДС
Предмет:

„СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП “ОГОз”

ЗА ОБЕКТ: 2113, 2114, 2115 - КЛФ 2021 г.

Виж пълна информация
2111 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-08-18 10:30 бл, цр, кгбр 2111 ОТКРИТ КОНКУРС 6 504.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" 

Виж пълна информация
2108/2109/2110 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-08-10 10:30 бл, цр, кгбр, мжд 2108 2109 2110 ОТКРИТ КОНКУРС 43 296.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз"

Виж пълна информация
2100 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-06-18 10:30 2100 ОТКРИТ КОНКУРС 12 600.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за маркиране на насаждения за добив, в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз" в Обект № 2100

Виж пълна информация
2106/2107 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-06-21 10:30 бл, мжд, цр, здб, кгбр 2106 и 2107 ОТКРИТ КОНКУРС 23 412.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" в Обект № 2106 и 2107

Виж пълна информация
2105 ОП „Общински гори и озеленяване” 2021-05-27 10:30 чб, изгр 2105 ОТКРИТ КОНКУРС 16 794.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз" за Обект № 2105

Виж пълна информация
2104 "ОГП Созопол” 2021-04-07 10:00 бл, цр 2104 ОТКРИТ КОНКУРС 24 229.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане добива на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на "ОГП Созопол" за Обект № 2104

Виж пълна информация
2103 "ОГП Созопол” 2021-03-16 10:30 бл, цр, гбр 2103 ОТКРИТ КОНКУРС 25 515.00 лв. без ДДС
Предмет:

"ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА "ОГП СОЗОПОЛ" ЗА ОБЕКТ № 2103

Виж пълна информация
2101/2102 "ОГП Созопол” 2021-03-16 09:30 бл, цр, кгбр, 2101/2102 търг с тайно наддаване 96 312.00 лв. без ДДС
Предмет:

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол"

Виж пълна информация
2032/2033 "ОГП Созопол” 2020-12-10 09:30 ДБ; ЦР 2032/2033 ОТКРИТ КОНКУРС 21 894.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2031 "ОГП Созопол” 2020-11-05 09:30 бл, цр, кгбр 2031 ОТКРИТ КОНКУРС 7 716.60 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2025 "ОГП Созопол” 2020-09-17 09:30 бл 2025 ОТКРИТ КОНКУРС 15 141.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2030а "ОГП Созопол” 2020-09-09 09:30 бл, цр, други 2030 ОТКРИТ КОНКУРС 9 465.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2030 "ОГП Созопол” 2020-08-20 09:30 БЛ, ЦР, ДРУГИ 2030 ОТКРИТ КОНКУРС 9 465.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2029 ОГП СОЗОПОЛ 2020-07-21 09:30 бл, цр, други 2029 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 45 275.40 лв. без ДДС
Предмет:

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2028 "ОГП Созопол” 2020-06-23 09:30 бл, изгр, цр 2028 ОТКРИТ КОНКУРС 26 666.40 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2027 "ОГП СОЗОПОЛ" 2020-06-11 09:30 БЛ, ЦР 2027 ОТКРИТ КОНКУРС 54 612.00 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2025/2026 "ОГП Созопол” 2020-04-30 09:30 дб, бл, цр, други 2025 и 2026 ОТКРИТ КОНКУРС 45 854.40 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация
2024 "ОГП Созопол” 2020-04-23 09:30 дб, бл, други 2024 ОТКРИТ КОНКУРС 38 351.40 лв. без ДДС
Предмет:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Виж пълна информация

Powered by Website.bg