Процедура № 2115 2116 2117 2118 2119 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2021-10-22 10:30
Начална цена 61 659.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз" Созопол в обект № 2115, 2116, 2117, 2118 и 2119

Данни за дървесината

Обект/и № 2115 2116 2117 2118 2119
Дървесен вид бл, цр, кгбр, мжд, чб, здб
Едра 73.00 Пл. куб.м.
Средна 221.00 Пл. куб.м.
Дребна 37.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 2229.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 2560

Powered by Website.bg