Процедура № 2104 на "ОГП Созопол”

Данни за процедурата

Поделение "ОГП Созопол”
Дата 2021-04-07 10:00
Начална цена 24 229.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане добива на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на "ОГП Созопол" за Обект № 2104

Данни за дървесината

Обект/и № 2104
Дървесен вид бл, цр
Едра 83.00 Пл. куб.м.
Средна 131.00 Пл. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 750.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 964

Powered by Website.bg