Процедура № 2201 2202 2203 2204 2205 2206 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-03-14 10:30
Начална цена 106 275.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на дървесина от ГТ, в териториалния обхват на дейност на ОПП "ОГОз", за Обект № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 и 2206

(за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Данни за дървесината

Обект/и № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206
Дървесен вид бл, цр, кгбр, чб, мжд, изгор, лп,
Едра 452.00 Пл. куб.м.
Средна 458.00 Пл. куб.м.
Дребна 55.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 2886.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 330.00
Всичко 4181

Powered by Website.bg