Процедура № 2219 2220 2221 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-09-27 10:30
Начална цена 102 478.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП "ОГОз" ЗА ОБЕКТ № 2219, 2220, 2221

Данни за дървесината

Обект/и № 2219 2220 2221
Дървесен вид бл, цр
Едра 3.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пл. куб.м.
Дребна 0.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 3935.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 3.00
Всичко 3941

Powered by Website.bg