Процедура № 2030а на "ОГП Созопол”

Данни за процедурата

Поделение "ОГП Созопол”
Дата 2020-09-09 09:30
Начална цена 9 465.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Данни за дървесината

Обект/и № 2030
Дървесен вид бл, цр, други
Едра 36.00 Пр. куб.м.
Средна 127.00 Пр. куб.м.
Дребна 9.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 204.00 Пр. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 376

Powered by Website.bg