Процедура № 2310 2311 2312 2313 на ОП "Общински гори и озеленяване"

Данни за процедурата

Поделение ОП "Общински гори и озеленяване"
Дата 2023-09-27 10:30
Начална цена 73 323.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"Възлагане добив на дървесина в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" гр. Созопол" - за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2310, 2311, 2312, 2313
Дървесен вид бл, цр
Едра 4.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 2357.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 4.00
Всичко 2365

Powered by Website.bg