Процедура № 2207 2208 2209 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-06-01 10:30
Начална цена 68 527.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП "ОГОз" 

ЗА ТЪРГОВЦИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА

Данни за дървесината

Обект/и № 2207, 2208, 2209
Дървесен вид бл, цр, изгр, гбр, кгбр, мжд,
Едра 65.00 Пл. куб.м.
Средна 93.00 Пл. куб.м.
Дребна 99.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 2367.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 4.00
Всичко 2628

Powered by Website.bg