Процедура № 2301 2302 2303 2304 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2023-02-20 10:30
Начална цена 161 518.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ог горски територии, в териториалния обхват на ОП "ОГОз"

Данни за дървесината

Обект/и № 2301, 2302, 2303, 2304
Дървесен вид бл, цр
Едра 3.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 5202.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 3.00
Всичко 5208

Powered by Website.bg