Процедура № 2106/2107 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2021-06-21 10:30
Начална цена 23 412.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" в Обект № 2106 и 2107

Данни за дървесината

Обект/и № 2106 и 2107
Дървесен вид бл, мжд, цр, здб, кгбр
Едра 3.00 Пл. куб.м.
Средна 67.00 Пл. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 1045.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 1115

Powered by Website.bg