Процедура № 2103 на "ОГП Созопол”

Данни за процедурата

Поделение "ОГП Созопол”
Дата 2021-03-16 10:30
Начална цена 25 515.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА "ОГП СОЗОПОЛ" ЗА ОБЕКТ № 2103

Данни за дървесината

Обект/и № 2103
Дървесен вид бл, цр, гбр
Едра 63.00 Пл. куб.м.
Средна 4.00 Пл. куб.м.
Дребна 11.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 1113.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 1191

Powered by Website.bg