Процедура № 2101/2102 на "ОГП Созопол”

Данни за процедурата

Поделение "ОГП Созопол”
Дата 2021-03-16 09:30
Начална цена 96 312.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата търг с тайно наддаване
Вид на процедурата
Предмет

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол"

Данни за дървесината

Обект/и № 2101/2102
Дървесен вид бл, цр, кгбр,
Едра 199.00 Пл. куб.м.
Средна 426.00 Пл. куб.м.
Дребна 175.00 Пл. куб.м.
Технологична 373.00 Пл. куб.м.
За огрев 524.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 100.00
Всичко 1797

Powered by Website.bg