Процедура № 2306 2307 2308 2309 на ОП "Общински гори и озеленяване"

Данни за процедурата

Поделение ОП "Общински гори и озеленяване"
Дата 2023-04-27 10:30
Начална цена 250 488.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"Възлагане добив на дървесина, в горски територии - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОЗ" гр. Созопол - за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2306, 2307, 2308, 2309
Дървесен вид цр, бл, гбр
Едра 4.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 8072.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 4.00
Всичко 8080

Powered by Website.bg