Процедура № 2100 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2021-06-18 10:30
Начална цена 12 600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за маркиране на насаждения за добив, в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз" в Обект № 2100

Данни за дървесината

Обект/и № 2100
Дървесен вид
Едра 100.00 Пл. куб.м.
Средна 400.00 Пл. куб.м.
Дребна 3000.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 0.00 Пр. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 3500

Powered by Website.bg