Процедура № 2222 2223 2224 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2022-12-02 10:30
Начална цена 129 896.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДДЕЙНОСТ НА ОП "ОГОз" ЗА обект № 2222, 2223, 2224

Данни за дървесината

Обект/и № 2222, 2223, 2224
Дървесен вид бл, цр, изгр
Едра 3.00 Пл. куб.м.
Средна 3.00 Пл. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 4181.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 3.00
Всичко 4190

Powered by Website.bg