Процедура № 2111 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2021-08-18 10:30
Начална цена 6 504.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" 

Данни за дървесината

Обект/и № 2111
Дървесен вид бл, цр, кгбр
Едра 48.00 Пл. куб.м.
Средна 4.00 Пл. куб.м.
Дребна 13.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 231.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 296

Powered by Website.bg