Процедура № 2032/2033 на "ОГП Созопол”

Данни за процедурата

Поделение "ОГП Созопол”
Дата 2020-12-10 09:30
Начална цена 21 894.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол

Данни за дървесината

Обект/и № 2032/2033
Дървесен вид ДБ; ЦР
Едра 0.00 Пр. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 890.00 ПЛ. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 890

Powered by Website.bg