Процедура № 2105 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2021-05-27 10:30
Начална цена 16 794.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на ОП "ОГОз" за Обект № 2105

Данни за дървесината

Обект/и № 2105
Дървесен вид чб, изгр
Едра 69.00 Пл. куб.м.
Средна 165.00 Пл. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 546.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 780

Powered by Website.bg