Процедура № 2305 на ОП "Общински гори и озеленяване"

Данни за процедурата

Поделение ОП "Общински гори и озеленяване"
Дата 2023-04-03 10:30
Начална цена 21 237.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии в териториалния обхват на дейност на ОП "ОГОз" (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Данни за дървесината

Обект/и № 2305
Дървесен вид изгр, цр, бл, гбр
Едра 1.00 Пл. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 683.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 1.00
Всичко 685

Powered by Website.bg