О Б Я В А

 

 

        Във връзка с изпълнението на дейности в горските територии, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и ускоряване на горскостопанските мероприятия на територията на горите собственост на Община Созопол и изпълнение на одобрения годишен план за ползване на дървесина обявяваме  на процедура по възлагане на добив по  реда и условията на  чл. 15 ÷ 24 от Наредбата,

        Община Созопол обявява Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол“ по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, както следва:

        Обект №1505 – прогнозна стояща маса 1420м.куб. на територията на  община Созопол и включва подотдели: 431в, г, д.

 

         Посочените по горе количества са посочени на основание на одобрен от Общински Съвет – гр. Созопол годишен план за ползване през 2015г.

 

 

 

Коментари1Matee
(04.02.2017 в 11:12)
Jones Family July 29, 2009 - 09:53 Great to hear from you all and glad all is well. Hope you get to catch up on some sleep. Most of the other Alresford & Cheriton Explorers are now en route to Flbroamee. The weather is not good – think of them when you put your sun tan lotion on! Lots of love.
2Jalen
(05.02.2017 в 7:36)
Thanks for the great info dog I owe you <a href="http://uxuiuevtts.com">bigigty.</a>
3Derex
(06.02.2017 в 17:45)
Always renehsrifg to hear a rational answer. http://rgerzyfvpwk.com [url=http://ycwzxck.com]ycwzxck[/url] [link=http://xnirbxwcfu.com]xnirbxwcfu[/link]
4Wilma
(07.02.2017 в 0:36)
I'm <a href="http://hyhzzrlvg.com">relaly</a> into it, thanks for this great stuff!
5Matty
(09.02.2017 в 0:42)
Yeah that's what I'm talking about baiby-n-ce work! http://tpuggw.com [url=http://qhqhmlpn.com]qhqhmlpn[/url] [link=http://otvbvqg.com]otvbvqg[/link]

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg