О Б Я В А

 

 

        Във връзка с изпълнението на дейности в горските територии, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и ускоряване на горскостопанските мероприятия на територията на горите собственост на Община Созопол и изпълнение на одобрения годишен план за ползване на дървесина обявяваме  на процедура по възлагане на добив по  реда и условията на  чл. 15 ÷ 24 от Наредбата,

        Община Созопол обявява Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2016 на територията на Общинско горско предприятие Созопол“ по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, както следва:

 

        Обект №1605- изкоп в земни почви-машинно, пробутване на земни площи, осветляване на пътя, полагане на тръба бетонна, превоз на машина.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg